ESCOLARITZACIÓ 22-23

PROCÉS ADMISSIÓ

El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants de 3 anys nascuts l'any 2019).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 9 al 20 de maig

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA curs 2022-23:

Educació INFANTIL: del 23 al 28 de juny.

Educació PRIMÀRIA: del 24 al 30 de juny.


El procés s'ha de fer telemàticament. Es requereix autenticació mitjançant:

  • Cl@ve;

  • usuari del GESTIB

  • usuari CAIB;

  • combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.


S'haurà de presentar tota la documentació relativa al procés en el moment de la matrícula.


Qualsevol consulta (llistes provisionals, llistes definitives, reclamacions...) es fan a través de la web del servei d’Escolarització que podeu trobar a la dreta d'aquest escrit.

EN AQUESTA PÀGINA TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ:

VACANTS CURS 22-23