PGA 21-22- darrera versió - 25 d'octubre.pdf

Programació General Anual

PEC març 19.pdf

Projecte Educatiu de Centre

ROF.pdf

Reglament d'Organització i Funcionament

Pla de convivència.pdf

Pla de Convivència

PLA ATENCIÓ DIVERSITAT.pdf

Pla d'Atenció a la Diversitat

PLA ACOLLIDA.pdf

Pla d'Acollida

PLA ACCIÓ TUTORIAL.pdf

Pla d'Acció Tutorial

PLC aprovat 22 de maig de 2017- Dr Comas.pdf

Projecte Lingüistic de Centre

Curs 21-22- Pla de contingència DEFINITIU CEIP DR COMAS CAMPS.pdf

Aquest document explica les possibles situacions que es poden donar al centre segons l'evolució de la COVID-19.


Inclou totes les mesures que la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca va recomanar als centres a l'hora d'elaborar el projecte per poder fer front a la situació actual.