Aquests són els membres que formen el consell escolar.


PRESIDENTA: Mª Jesús Florit

CAP D'ESTUDIS: Cristina Ponsetí

SECRETÀRIA: Tonia Coll

REP. AJUNTAMENT: Tiago Reurer

REP. APIMA: Isa Allès

REP. MESTRES: Belén Pardo

Caterina Juanico

Bego Pons

Laura Mercadal

Lina Florit

REP. PARES/MARES: Xavier Mercadal

Eva Coll

Corin Cardona

Mar Camps

REP. PERSONAL LABORAL: Joan Marquès