Actualment aquests són els membres que formen el consell escolar. La renovació d'aquest òrgan s'està duent a terme durant aquests mesos de novembre i desembre.


PRESIDENTA: Mª Jesús Florit

CAP D'ESTUDIS: Cristina Ponsetí

SECRETÀRIA: Tonia Coll

REP. AJUNTAMENT: Tiago Reurer

REP. APIMA: Josep Petrus

REP. MESTRES: Belén Pardo

Caterina Juanico

Bego Pons

Laura Mercadal

REP. PARES/MARES: Xavier Mercadal

-------

-------

-------

-------

REP. PERSONAL LABORAL: Joan Marquès