HORARI LECTIU

de dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h.

MESTRES

PERMANÈNCIA AL CENTRE:

dilluns, dimarts i dimecres de 8.30h a 15.00h

dijous i divendres de 8.30h a 13.30h


ATENCIÓ A FAMÍLIES:

dimarts de 13.30h a 15h.

DIRECCIÓ i SECRETARIA (atenció a famílies)

DIRECCIÓ I CAP D'ESTUDIS:

dilluns i divendres de 8,30 a 10H.


SECRETARIA:

dilluns i divendres de 8,30 a 9,30H

dimarts de 12'30 a 13'30H

ESCOLA MATINERA I MENJADOR

L'horari de l'escola matinera és de 7,30 a 8,30h.


L'horari del menjador és de 13'30 a 15'30h.