El CEIP. Ins. Dr Comas Camps és un centre públic d'educació infantil i primària de dues línies, depenent de la Conselleria d'educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que es troba al poble d'Alaior, Menorca.

Rep el nom del Doctor Comas Camps, mestre, pedagog i antropòleg alaiorenc.

L'escola es troba a l'anomenada "Zona escolar d'Alaior", al costat del Col·legi concertat La Salle, de l'IES Josep Miquel Guàrdia i de l'Escoleta Es Pouet.

Som un centre de dues línies, actualment comptem amb un total de 18 tutories, 6 grups d'educació infantil i 12 grups d'educació primària. 


La plantilla actual està formada per 31 mestres:


Així mateix, també comptem amb:


Com a part de l'Equip no docent comptem amb: