El CEIP. Ins. Dr Comas Camps és un centre públic d'educació infantil i primària de dues línies, depenent de la Conselleria d'educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que es troba al poble d'Alaior, Menorca.

Rep el nom del Doctor Comas Camps, mestre, pedagog i antropòleg alaiorenc.

L'escola es troba a l'anomenada "Zona escolar d'Alaior", al costat del Col·legi concertat La Salle, de l'IES Josep Miquel Guàrdia i de l'Escoleta Es Pouet.

Som un centre de dues línies, actualment comptem amb un total de 18 tutories, 6 grups d'educació infantil i 12 grups d'educació primària.


La plantilla actual està formada per 32 mestres:

 • 8 mestres d’educació infantil

 • 12 mestres d’educació primària.

 • 3 mestres d’anglès.

 • 2 mestres d’educació física.

 • 2 mestres de música.

 • 1 mestre d’atenció a la diversitat.

 • 1 mestra d’audició i llenguatge.

 • 2 mestres de pedagogia terapèutica.


Així mateix, també comptem amb:

 • 1 mestra de religió (10 hores setmanals)

 • 1 orientadora que forma part del centre com a UOEP (unitat d’orientació educativa i psicopedagògica) (3 dies per setmana)

 • 1 PTSC (Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat) (1 dia per setmana)


Com a part de l'Equip no docent comptem amb:

 • 1 A.T.E. (Auxiliar Tècnica Educatiu).

 • 1 Fisioterapeuta (1 vegada quinzenalment)