presentació pdf_FINANÇAMENT DE LLIBRES.pdf

DRETS I DEURES DELS ADHERITS

DRETS, l'escola es compromet a:

 1. No canviar els llibres durant almenys 4 cursos.

 2. Proporcionar els llibres a tot l’alumnat adherit el primer dia d’escola.

 3. Proporcionar els llibres reutilitzables folrats.


DEURES

 1. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs.

 2. Les famílies faran una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic del centre aprovada pel consell escolar.

 3. Els llibres reutilitzables no es poden subratllar ni escriure i a final de curs s’han de retornar en un bon estat de conservació. En cas de pèrdua o malbaratament del llibre, la família se’n farà càrrec fent una aportació econòmica segons els següents barems:

    • 80% del valor del llibre si és el 1r any.

    • 60% del valor del llibre si és el 2n any.

    • 40% del valor del llibre si és el 3r any.

    • 20% del valor del llibre si és el 4t any.